• متاسفانه چند سالی است شاهد آن هستیم که برخی واحد‌های تجاری سیستم روشنایی خود را پس از پایان ساعت کاری خاموش نمیکنند و تا صبح روز بعد میزان زیادی انرژی در این واحد‌ها در حال مصرف بیهوده می‌باشد.