• الهه ابراهیمی   Ebrahimielaheh@

    1399/03/03 ساعت 04:09

    در آخرین سحر امسال با صدای لرزان‌، تضرع و پر از سپاس زمزمه کردم؛
    اللهم انی‌ اسالک‌ ….
    فاجبنی‌ یا الله