• پوریا ناظمی   pnazemi@

    1399/03/03 ساعت 03:15

    دوستان عزیزی که در بخش درمان (پزشکی یا پرستاری) در ایران با بیماران کوید-۱۹ سرو کار دارید ممنون می‌شوم اگر به طور خصوصی یا در زیر همین بفرمایید که آیا بر اساس مشاهده مستقیم شما کلروکویین /هیدروکسی کلروکویین به طور ثابت در ترکیب داروهای تجویز شده برای بیماران …