• امریکا از اسلحه لیزری قدرتمندی رو نمایی کرده که می‌تواند هواپیماهای بدون سرنشین (شناسایی )را سرنگون کند ،،احتمالا دو هفته دیگر ورژن ایرانی آن تولید خواهد شد .