• پوریا ناظمی   pnazemi@

    1399/03/03 ساعت 03:15

    … مبتلا قرار دارد و آیا در بیمارستانی که شما فعال هستید، رژیم دارویی فاقد کلروکویین/هیدروکسی کلروکویین به بیماران مبتلا تجویز می‌شود و اگر بله لطف می‌کنید بفرمایید چه دارویی؟
    همچنین ممنون می‌شوم اگر افرادی می‌شناسید که این اطلاعات را دارند این سوال را به آنها برسانید.
    ممنون