• دنیا هر روزش که می‌گذره بهمون یادآوری می‌کنه: هی فلانی؛ کجا با این عجله؟!
    دقیقا سه ماه از این عکس می‌گذره! روزای اول اسفند ماه خنک و سرد زمستونی که آخرین قهوه‌ام تو یکی از کافه‌های شهر رو با ولع و خوشحالی از تصمیمی… https://instagram.com/p/CAgbPClJOnx/?igshid=۱۷d۶b۸qjplpqn…