• محمدکاظم جعفری   mkjafari1@

    1399/03/03 ساعت 04:26

    ۹-ایرنا قم تا وقتی ایسنا بیاید تقریبا در آن فضای سنگین و پر خبر، تنها بود، کیهان و جمهوری اسلامی نمایندگان متعصبی داشتند،هم زیر ذره‌بین وکنایه‌ اینان بودیم هم ذره‌بین‌های دیگر،درتحصن برکناری #مهاجرانی درمسجد اعظم،خود را «خبرنگار جمهوری اسلامی» جا زدم تا امکان نشستن و نوشتن یافتم+