• حسین دهباشى   majazestan@

    1399/03/03 ساعت 03:10

    در نازنین سالگرد سوم خرداد -درست در ایامی که از آسمان ناامیدی می‌بارد و از زمین خستگی می‌جوشد- این گفتگو را ببینید و برای غمگین‌ترین دوستان‌تان نیز بفرستید. خاطرات تکاوری عاشق که آن‌قدر زلال و فروتن است که حرف‌هایش به شربت بهارنارنج می‌ماند! گوارای وجود!