• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1399/02/31 ساعت 04:11

    ٣١ اردیبهشت روز جهانی #زنبور🐝 بهانه‌ای برای حفاظت از موجودات ارزشمندیست که در کنار ما بر روی این کره خاکی زیست میکنند. سازمان #یونیدو ضمن توسعه رسته #زنبورداری میکوشد اشتغال پایدار در این صنعت را تقویت نماید.@unidoiran