• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/02/31 ساعت 14:43

    گزارش« پشت پرده یک داروی سرطان‌زا» یادتونه که درباره تخلفات یک شرکت دارویی که از قضا نزدیکانی در وزارت بهداشت هم داشت نوشته بودم؟ شرکت مذکور از ما شکایت کرد و هم‌زمان افرادی در وزارت بهداشت سعی در بدنامی من داشتند.
    این هم حکم دادگاه مبنی بر تبرئه.
    #فساد #دارو