• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

    1399/02/28 ساعت 20:16

    آیا می‌دانستید یک دسته ملخ صحرایی به بزرگی یک کیلومتر مربع می‌تواند غذایی معادل مصرف ۳۵ هزار انسان را بخورد؟ برای اطلاعات بیشتر درباره این بحران👈 http://bit.ly/۳dzIvRf #DesertLocust #foodsecurity https://t.co/J۸Po۸SuJf۰