• مهرداد بذرپاش   mehrdadbazrpash@

    1399/02/28 ساعت 15:22

    اهمیت #IT و اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی که آینده‌ی متفاوتی را در حال رقم زدن هستند، ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی با همین عنوان را در روزهای نخست مجلس یازدهم دوچندان می‌کند