• رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:
    امروز #پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۵۰ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان، #پراید از ۸۵ تا ۹۰ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان، #سمند از ۱۵۴ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ از ۱۴۵ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.