• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1399/02/24 ساعت 22:24

    بندر زیبای #چابهار با وجود طبیعت سرشار و مردمان سختکوش آن منطقه، فاقد فرصتهای شغلی کافی برای جوانان است. سازمان #یونیدو با حمایت مالی کشور ژاپن برای سومین سال پیاپی پروژه فنی توسعه زنجیره ارزش صنعت #شیلات در چابهار را اجرا مینماید.