• سید علی علوی   SeyyedAli_Alavi@

    1399/02/23 ساعت 13:11

    با توجه به ممنوعیت خرید #کالاهای_خارجی دارای تولید مشابه،بمنظور حمایت از #تولید_ملی؛از ادارات دولتی خواسته شده که در صورت خرید محصولات خارجی طی دو سال اخیر، گزارش آنرا تا پایان اردیبهشت ماه، با ذکر ارزش ریالی و ارزی محصول و سهم درصدی آن از کل خریدهای دستگاه طی آن سال،ارسال کنند