• به زودی باید در کنار #حمایت از #تولید از #رانت و #انحصار سودجویان بی سواد که با خارج کردن ارز و ورود فقط تجهیزات و بازهم واردات انحصاری به اسامی مختلف کشور را به ورطه بی کیفیتی محصولات و مواد اولیه می‌برند رونمایی کنیم