• #روحانی امروز تهدید کرد که اگر تحریم تسلیحاتی علیه #ایران برگردد، پاسخ همان پاراگراف آخر نامه‌ام به سران کشورهای باقی مانده #برجام است.
    آن پاراگراف تهدید ایران به خروج از پیمان #NPT است.
    ایران برای فعال ساختن مکانیسم حل اختلاف از سوی #اروپا نیز این تهدید را کرده بود.