• توییتر سایت جامع امام خمینی (رحمة الله علیه)   fa_emamkhomeini@

    1399/01/30 ساعت 17:13

    مع الأسف تبلیغات سوء مبلغین خارجى در طول این صدها سال به اندازه‌اى بوده است که به همه ماها باورانده‌اند که در مقابل این قدرتها نمى‌شود مقابله کرد، ما را ترسانده‌اند از اینها، با #تبلیغات ترساندند

    ۲۲ بهمن ۱۳۶۴