• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/01/29 ساعت 13:10

    ارتش در سالهای اخیر، به تصریح ق.ا در بحران‌های عمومی سیل، زلزله و کرونا، به درخواست دولت، فداکارانه در کنار ملت بوده است اما با کمترین انعکاس از جانب رسانه ملی مواجه شده.
    آقای صداوسیما! این تبعیض از کجا می‌آید؟ ارتش که رویکرد جناحی ندارد که مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد.

    #روز_ارتش