• هاشم شاکرى مستندى کوتاه از حال و هواى تهران در روزهاى شیوع ویروس کرونا تو نیمه اول فروردین براى نیویورکر گرفته، پیشنهاد میکنم برید تو لینک زیر حتما ببینید.@hashemshakeri @NewYorker
    What Social Distancing Looks Like in Tehran