• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/01/23 ساعت 10:55

    در دوره شیوع #کرونا قرار است دولت به بهانه #حمایت از بنگاه‌های اقتصادی ۱۰۰ه.م.ت تسهیلات بدهد.
    فراموش نکنیم در آخرین تجربه مشابه، طی سالهای ۸۵ تا ۸۹ بیش از ۲۵ه.م.ت در قالب طرح بنگاه‌های زودبازده پرداخت شد که طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس ۶۰٪ این مبالغ منجر به اشتغالزایی نشد.
    #رانت