• مازیار ناظمی   maziaran@

    1399/01/23 ساعت 21:26

    با احترام به نظرهای دوستان، متوجه اساس این نقد نمی‌شوم!
    درآمد آقای #رشید_پور و هر #مجری دیگری بعنوان دستمزد هنر و توانایی‌های خودش است
    واکاوی صحبتهای #تلویزیونی و تفحص در احوال و حریم خصوصی چه نسبتی دارد من متوجه نمی‌شوم