• خبرگزاری ایلنا   ilnanews@

    1399/01/19 ساعت 11:13

    فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با #ایلنا:
    سروری و آقایی پول را متوقف کنید/ هنوز از بازی با قیمت #دلار امید فرج داریم/ تیم صاحب صلاحیت از تحولات #بورس رمزگشایی کند/ به اسم صادرات دارایی‌های بین نسلی کشور نابود شد