• محمد حسین لطف الهی   Mhlotfollahi@

    1399/01/18 ساعت 11:58

    سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به «آرمان»:

    تبادل تجاری که در ایام نوروز انجام شد، چندصد هزار یورویی بود و به خرید دارو و تجهیزات پزشکی از سوی ایران مربوط می‌شد

    #اینستکس مقدمه‌ای است که کشورهای اروپایی به تعهدات یازده‌گانه خود در برجام عمل کنند. ۱/۲

    #INSTEX