• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/01/16 ساعت 10:40

    نرخ دلار صرافی ملی در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸: ۱۴۹۰۰ تومان
    نرخ دلار صرافی ملی در اولین روز کاری سال ۱۳۹۹: ۱۵۹۰۰ تومان
    افزایش ۷ درصدی قیمت #دلار در ۲هفته تقریبا تعطیل!
    پ.ن:صرافی ملی در روزهای غیرتعطیل امسال تا پیش از امروز، نرخ #ارز اعلام نکرده بود.