• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/01/15 ساعت 18:03

    ۳- در واقع «NDMA» همان ماده‌ای است که سال گذشته در برخی از داروهای فشار خون مانند والزارتان و لوزارتان نیز یافت شد و موجب شد این دارو‌ها در کل دنیا جمع آوری شوند، ایران در خصوص جمع آوری والزارتان همان زمان به موقع عمل کرد اما در خصوص لوزارتان‌‌های حاوی این ناخالصی سرطان‌زا نه.