• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/01/15 ساعت 18:03

    رشتو
    ۱-طبق اعلام اداره غذا و دارو (FDA) و غذا و داروی اروپا(EMA)همه نوع داروی رانیتیدین(زانتاک)به‌دلیل احتمال آلودگی به ماده سرطان‌زای(NDMA)باید از بازار جمع‌آوری شود.مطالعات نشان می‌دهد مقدار این ماده با گذشت زمان و نگهداری دارو در دماهای بالاتر بیشتر می‌شود.#دارو#رانیتیدین