• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1399/01/11 ساعت 22:01

    هزینه تولید هر بشکه #نفت در ایران در حدود ۱۰ دلار برآورد میشود و در جدیدترین پیش‌بینی بلومبرگ، ممکن است قیمت نفت سنگین #ایران به بشکه‌ای ۸ #دلار برسد.
    (منابع:مرکز پژوهشهای مجلس و دیده‌بان ایران)