• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1399/01/08 ساعت 19:30

    کیت چینی ۸۰ درصد معیوب
    کیت بوش آلمان ۹۵ درصد صحیح
    داستان چیه ؟
    چینی‌ها چرا شخمی‌ترین رفتار رو دارن ؟