• سلام، روی یک پویش حداقل سه زبانه دارم فکر میکنم برای صدا زدن منجی عالم بشریت #حضرت_مهدی (عج). اونطور که متوجه می‌شویم بخشی از مردم جهان در این روزها بیشتر به معنویات توجه کردن، شاید #کرونا بهانه خوبی برای صدا کردن منجی باشد. از دوستان رسانه‌ای،مردم و @a_raefipour۱ هم دعوت میکنم.