• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

  1399/01/07 ساعت 07:05

  ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
  از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

  گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
  که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
  #حافظ
  حلول ماه #شعبان را تبریک عرض میکنم