• آرمن ساروخانیان   armen7791@

    1399/01/07 ساعت 04:47

    تو یه آزمایشگاه بودم، ولی‌عصر بالاتر از پارک‌وی. اسم مراجعین رو پیج می‌کردن و می‌رفتن باجه که قبض بگیرن. داشتم فکر می‌کردم که اگه یکی معروف باشه و نخواد بقیه بدونن اومده آزمایش چی؟ همون موقع پیج کرد: اصغر فرهادی. دیدم از پشت سرم بلند شد رفت دم باجه.
    این بار پایانش باز نیست.