• سید محمدرضا اصنافی   smrasnafi@

    1399/01/07 ساعت 05:11

    من باب طهارت هم که شده وسط پله‌های ترقی گاهی آدم نگاهی به کف کفش‌هایش هم بکند بد نیست
    بعضی وقتی له شان می‌کنیم خونشان می‌پاشد بعضی نه