• حسین دهباشى   majazestan@

    1399/01/07 ساعت 07:29

    آنچه در ۱۳۶۷ باعث شکست شد، سقوط روحیه‌ها بود. در جنوب شایع شد کرمانشاه سقوط کرده و در غرب گفتند خرمشهر محاصره است. رزمندگان به دستورات شک کرده و سنگرها را رها کردند. حالا هم ر.جمهور با همین نگرانی دنبال حفظ روحیه عمومی است. اما در مسیری نادرست. وقتی همه به بالایی‌ها بی‌اعتمادند!