• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1399/01/07 ساعت 07:09

    وقتی برای خلق اثر از منابع نهاد یا شخصی استفاده می‌کنی، استقلالت را می‌فروشی و خودت را در اختیار یک پروکروستس قرار داده‌ای. پذیرفته‌ای که مطابق با خواستش خلق کنی یا تغییر بدهی. بنابراینکه پول را بگیری و سپس برخلاف قواعد بازی که پذیرفتی، از سانسور اثرت گلایه کنی، ریاکاری بیش نیست