• … با این حال ما در نیویورک فقط زانوی غم بغل گرفته‌ایم.خانواده‌ها به دیدن مادر و پدر مریض‌شان نمی‌روند. کشیشان بالای سر محتضر نمی‌روند و در خاکسپاری 'روضه' نمی‌خوانند. عشای ربانی خود را تسلیم آیین دروغینی کرده‌ایم که مدعی است نجات‌دهنده جان‌هاست.
    #جهل
    #کرونا