• خط خبری #صداوسیما برجسته سازی مرگ مردم در اروپا و آمریکا بر اثر #کرونا و مشکلات این کشورها برای مبارزه با آن است. تحلیل این است ، با این سبک پوشش خبری، پذیرش مصائب در #ایران آسان‌تر می‌شود