• حتما در این میان افراد بیشتری میتونن هم فکری و اقدام کنن که یک کار #بین_المللی انجام بشه. ان‌شا الله@nezammousavi @PanahianEN@Talebzadeh_ir
    @a_raefipour۱ @Fars_Plus @Khamenei_fa
    @hasan_abbasi