• یه جوری راجع به سریال پایتخت اظهار تأسف میکنید که انگار قرار بوده نسخه تصویری «مفاتیح‌الحیات» آیت‌الله جوادی آملی باشه اما «آیات شیطانی» سلمان رشدی شده!