• #احسان_حدادی ظهر۶فروردین درمصاحبه باورزش سه اعلام کردحس میکنه به #کرونا مبتلاشده. شب تو شبکه خبر این حرف رو تکرار کرد. از چندروز قبل هم خارج از مصاحبه این موضوع رو گفته.
    آقای حدادی جای اعلام در رسانه بهتر نیست با ۴۰۳۰ تماس بگیری یا بری دکتر؟!؟!