• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1399/01/07 ساعت 04:33

    کادر درمان روز به روز تحت فشار کاری زیاد فرسوده می‌شوند و جان می‌بازند. از دولت و وزارت بهداشت که قطع امید کرده‌ایم. الان وظیفه سازمان نظام پزشکی است که فعالانه وارد میدان شود. #کادر_درمان__را_دریابید