• خبرگزاری حوزه   hawzahnews_fa@

  1399/01/07 ساعت 06:53

  حدیث روز
  ثمره دوراندیشی
  امام على علیه السلام:
  دوراندیشى یک هنر است،
  ثمره دور اندیشى سالم ماندن [از آسیبها] است،
  کسى که دوراندیشى او را پیش نبرد، ناتوانى او را عقب اندازد.
  غررالحکم : ۱۱۷، ۴۵۹۰، ۸۲۰۸