• اگر عاشق باشی و به تعبیر مولوی، عشقت از پی رنگی نباشد، حتی اگر یکی از بزرگ‌ترین شاعران طنزپرداز باشی، مثل احمد بابادی، بعد از گذشت سه سال از مرگ همسر، این‌گونه می‌سوزی و از سوز هجران آن یار سفر کرده‌ات می‌خوانی!
    آقای احمد بابادی که با اشعارت سال‌هاست می‌خندم، این بار گریستم.