• مهدی خرم‌ دل   khorramdellll@

    1399/01/07 ساعت 08:33

    پرتره ایرج افشار اثر جواد میرهاشمی، مستند پرزحمتی بوده که تلخیص و استخراج دو دقیقه‌ به عنوان شمای کلی اثر، ناممکن است. مستند تا حدودی می‌گوید این مرد که بوده و چه کرده. از صدای مجتبی مینویی تا تصویر پرویز خانلری و جعفر شهیدی و شفیعی کدکنی و این آخر تورج دریایی و سهیلا حقیقت هست