• إن أخذتنی بذنوبی أخذتک بمغفرتک
    و إن أدخلتنی النار أعلمت أهلها أنی أحبک
    خدایا اگر مرا به گناهانم مؤاخذه کنی، تو را به بخشایشت بازخواست می‌کنم. و اگر در دوزخم افکنی، به دوزخیان اعلام خواهم کرد که دوستت دارم.
    #مناجات_شعبانیه