• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1399/01/04 ساعت 14:44

    با جان‌باختن ۱۲۷ نفر از بیماران در ۲۴ساعت گذشته، مجموع درگذشتگان بر اثر #کرونا در ایران به ۱۸۱۲ نفر رسید.

    میانگین سنی مبتلایان به کرونا در ایران ۵۹ سال
    میانگین سنی درگذشتگان در ایران ۶۴ سال