• چرا باید قبول کرد #دورهمی این شب‌های #مهران_مدیری واقعن تماشاگر نداره؟
    به رغم هم‌گیری #کرونا، در مواجهه با مهمان و تماشاگر، لباس #مجری، تغییر نمی‌کنه و در گفت‌وگو خیلی وقت‌ها مخاطب هر دو تماشاگر می‌شه.
    اگر واقعن تماشاگری نیست، دلیل این همه اصرار به درگیر کردن شون چیه؟