• عطا خلیقی سیگارودی   atakhalighi@

    1398/12/28 ساعت 15:24

    #دلار از ۱۶ هزار تومان هم عبور کرد. خیلی آروم خیلی ریلکس. مسئولین: همه چیز تحت کنترل است.