• شگردهای خالی‌فروش‌ها دلار را گران کرد

    به نظر می‌رسد در آخرین روزهای سال ۱۳۹۸، باید با #دلار در کانال ۱۵ هزار تومان خداحافظی کرد و منتظر ماند تا بازگشایی بازار در فرودین روشن کند سال ۹۹ بازار به کدام سو خواهد رفت.