• سالار علیخواه   salaralikhah@

    1398/12/27 ساعت 20:26

    این عکس جز دیواره نگاری این نسل محسوب میشه یا جز سند حماقت ؟
    به قول یه نفر چه خبرتونه چه خبرتونه؟